Історія кафедри

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики була заснована в червні 1999 року. Головною передумовою створення кафедри було відкриття на історичному факультеті Донецького національного університету спеціальності "Міжнародні відносини". З моменту створення кафедра стала провідною в складі історичного факультету серед 6 кафедр.

Першими викладачами кафедри були професор Беловолов Ю.Г., професор Крапівін О.В., доценти Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я. (нині професор), Чарських І.Ю. Через рік на кафедру прийшла старшим викладачем кандидат історичних наук Стоян (Добровольська) Г.О., з часом, на кафедру прийшли Грідіна І.М. (нині професор) та Богінська І.В. (нині доцент). В 2000-х роках кафедра поповнилася старшими викладачами Касьяновою М.М., Красюк (Бочаровою) О.С. (нині доцент).

В останні роки на кафедрі почали працювати молоді кандидати наук, старші викладачі Каракуц А.М., Володіна М.О., Бережна М.С., Кравченко В.В. На кафедрі працюють зовнішні сумісники доцент Морозов Р.М. та асистент Штукарін С.І.

З моменту заснування кафедру очолив доктор історичних наук, професор, академік Академії історичних наук України О.В.Крапівін. В 2002 р. відбувся перший випуск спеціалістів, а в 2004 р. – магістрів.

Важко уявити собі колектив кафедри без її "навчально-допоміжного" персонау, а насправді – невід’ємною частини її творчого потенціалу, повноправних учасниць її професійної діяльності, без яких, напевно, просто неможливими б були кафедральні досягнення і здобутки в науковій та освітянській царині: Лифарь Т.П. – зав. лабораторією кафедри (нині пенсіонерка), Посрєднікова Т.Г. – зав. кабінетом, Черниш С.В. – ст. лаборант, Комлякова Ю.Ю. – лаборант.
...кафедра є однією з найкращих в ДонНУ...

Кадровий потенціал кафедри дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців всіх освітніх рівнів – бакалавра, спеціаліста та магістра. Випускники одержують кваліфікацію фахівця у галузі міжнародних відносин зі знанням іноземних мов.

Кафедрою міжнародних відносин і зовнішньої політики підготовлено та опубліковано понад 20 підручників і навчальних посібників. Кафедра має свій науковий напрямок з питань міжнародної безпеки, який було започатковано в 2008 році. За напрямами досліджень захищено 3 докторських та близько 20 кандидатських дисертацій.

В Україні та за її кордонами видано десятки монографій і наукових статей. Регулярно проводяться Міжнародні наукові конференції з актуальних проблем міжнародних відносин і безпекової політики.

Будь-який науковий напрямок визначається не лише здобутками його провідних представників, але також і залученням молодих науковців із здатністю передавати їм необхідні знання і навички, і таким чином, відтворюватися в нових поколіннях вчених. Для кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ключову роль у збереженні і примноженні кращих наукових традицій відіграють аспірантура та докторантура. В 2003 році на кафедрі було відкрито аспірантуру, а в 2007 році – докторантуру. За час роботи аспірантури і докторантури було підготовлено і захищено 3 докторських та близько 20 кандидатських робіт.

Колектив кафедри докладає максимум зусиль щодо забезпечення студентів методичною та навчальною літературою. На кафедрі ведеться велика наукова робота, основним напрямком є розробка орієнтованих на специфіку спеціальності тем: проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі, питання європейської та міжнародної безпеки.

З жовтня 2005 р. на підставі угоди між ДонНУ та Департаментом Публічної дипломатії Організації Північноатлантичного договору був відкритий перший в Україні Науково-інформаційний центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці. Він є лабораторією кафедри.

Сьогодні, кафедра МВ і ЗП є однією з найкращих кафедр гуманітарного профілю в Університеті, в 2010 році вона отримала Подяку ректора.