24 грудня 2013

Студенти відновили традицію Дня дипломата в ДонНУСтуденти спеціальності "Міжнародні відносини" відновили традицію відзначення в ДонНУ Дня працівника дипломатичної служби України. 

День дипломата відзначається в Україні 22 грудня (згідно Указу Президента України № 1639/2005, від 21.11.2005 р.), на згадку про день створення в 1917 році Урядом Української Народної Республіки Генерального секретаріату міжнародних справ.

20 грудня 2013

Донецька Регіональна Модель ООН

12-13 грудня у Донецьку відбулася перша в історії міста Модель Організації Об'єднаних Націй.
Модель ООН - це захоплююча рольова гра, в ході якої студенти та учні старших класів протягом декількох днів відтворюють роботу органів Організації Об'єднаних Націй. Учасники Моделі ООН - делегати, голови комітетів, спостерігачі та експерти - виступають у ролі офіційних представників країн- членів ООН і членів міжнародних організацій, які приїхали на конференцію для обговорення питань, що стоять на порядку денному їх комітетів. На моделі делегати абстрагуються від особистої точки зору і відстоюють офіційну позицію їх країни.
Симуляція відбувалася в рамках трьох комітетів:
1 ) Рада Безпеки. Тема: Сирійський конфлікт , як загроза міжнародному миру та безпеці. Робоча мова: англійська .
2 ) Рада з прав людини. Тема: Межа між правом на недоторканність приватного життя і безпекою. Робоча мова: англійська.
3 ) Міжнародний Суд Справедливості. Справа № 1 Військові дії на території Парагваю. Справа № 2 Справа про екстрадицію. Справа № 3 Військовий конфлікт між Росією і Грузією 2008 року. Робоча мова: російська.
Крім того , перед самим початком моделі делегати прослухали ряд лекцій : «Еволюція системи ООН» від виконавчого директора «Центру політологічних досліджень» Сергія Штукарін, а також «Правила і процедури ООН» від віце -президента напряму «Law and Justice» Корпусу миру США в Україна Коді Кобніка . До того ж, організатори надали можливість учасникам згуртуватись і познайомиться один з одним, провівши тімбілдінг , заснований на вивченні «теорії ігор».
Подібний формат проведення заходів придбав надзвичайний розмах по всьому світу. Це й не дивно , бо учасники дізнаються набагато більше про систему ООН, міжнародні відносин в цілому, розвивають свої лідерські та ораторські здібності. Але не це найголовніше. Перебування в ролі дипломатів, експертів, суддів протягом декількох днів підштовхує делегатів до наступних дій: участь у нових проектах міжнародного рівня, проходження стажувань в урядових установах і громадських організаціях і , як наслідок , успішна кар'єра.

Модель ООН організована ініціативною групою, що складається із студентів ДонНУ , які мають досвід участі в аналогічних проектах міжнародного рівня. Не дивно , що більшість з них навчаються на нашій кафедрі . В організації моделі приймає ряд громадських організацій: Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України » , Донецькі регіональні представництва «AIESEC » та «Всеукраїнської Асамблеї Молоді», а також волонтери Корпусу миру США в Україні .

02 грудня 2013

Зовнішня політика уряду А. Меркель - наукова стаття

Моя старая статья, вышедшая в 2012 г. в Черноморском университете.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УРЯДУ А. МЕРКЕЛЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ «КОНФЛІКТУ ПОКОЛІНЬ» У ХДС: БОРОТЬБА МІЖ ТРАДИЦІЄЮ ТА ІННОВАЦІЄЮ У СУЧАСНИХ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

    Аналізується  вплив  традиційних  для  німецьких  християнських  демократів  ідей  та цінностей  на  зовнішню  політику  уряду  А.  Меркель.  Висловлюється  думка  щодо
зовнішньополітичної  доктрини  ФРН  як  результату  хиткого  компромісу  між традиціоналістами та прибічниками інновацій.
    Ключові  слова:  зовнішня  політика,  традиціоналізм,  ЄС,  християнська  демократія,
«конфлікт поколінь» у політичній партії.
    Анализируется влияние традиционных для немецких христианских демократов идей
и ценностей на внешнюю политику правительства А. Меркель. Выражается мнение о
внешнеполитической доктрине ФРГ как результате шаткого компромисса между
традиционалистами и сторонниками инноваций.
    Ключевые слова:  внешняя политика,  традиционализм,  ЕС, христианская демократия,
«конфликт поколений» в политической партии.