15 грудня 2013

До уваги колег та колежанок: конференція в Луганську!


До уваги колег та колежанок: конференція в Луганську!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ПІВДЕННИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)Сьома Міжнародна наукова конференція


“Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”

Actual questions of domestic, world history and history of science: searches, reflections, finds

                              24-25 квітня 2014 р.

Інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Сьомій Міжнародній науковій конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Конференція відбудеться 24-25 квітня 2014 р. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, вул. Ватутіна 1, корпус 8.
Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.Вимоги до оформлення тез
Для участі у конференції необхідно до 30 березня 2014 р. надіслати до Оргкомітету анкету учасника і тексти доповідей з літературою (від 3-х джерел) у вигляді тез обсягом до 4 сторінок формату А 4 (шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал – 1,5, усі поля по 2 см). Матеріали надсилати обов’язково електронною поштою. Матеріали повинні містити: прізвище автора та ініціали, місце роботи чи навчання, назву доповіді. Анкета учасника додається окремим файлом.
Учасники конференції перераховують 100 грн. реєстраційного збору. Доктори наук, професори друкуються безкоштовно.
Іногородні та іноземні учасники мають повідомити про потребу у житлі. Квитки на зворотній проїзд треба придбати заздалегідь. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників.
Можлива заочна участь. У такому разі матеріали конференції будуть надіслані за вказаною в анкеті адресою.
Вступний внесок пересилати на адресу матеріально відповідального члена оргкомітету:
Нікончук Людмила Борисівна
(91051, м. Луганськ, квартал Левченка, буд. 21 а, кв. 15).
Тел: (066) 6202412

Матеріали (тези доповіді + анкета) пересилати відповідальному за організацію і проведення конференції:
Кривуля Ольга Олександрівна
Тел. +38(066) 5104721
E-mail:   azalia2013@ukr.net


   Питання для обговорення:
Ø       православне духовенство і православна церква;
Ø       українсько-російські відносини;
Ø       проблеми дипломатичних відносин у світі;
Ø       міжнародне право: історія і сучасність;
Ø       розвиток українського законодавства;
Ø       життя і діяльність видатних діячів науки, мистецтва і політики в Україні і світі;
Ø       освіта та її розвиток у світовій практиці;
Ø       розвиток науки і техніки у світовій історії: стан, досягнення і перспективи;
Ø       роль ЗМІ у формуванні свідомості молоді;
Ø       історія ґендерних відносин в Україні і світі;
Ø       ґендерні відносини в історії міжнародного права;
Ø       історія повсякденності та інші.

Анкета учасника
Прізвище_______________________________________
Ім’я___________________________________________
По-батькові_____________________________________
Навчальний заклад, у якому працює чи навчається учасник________________________________________
_______________________________________________
Факультет______________________________________
Кафедра________________________________________
Назва доповіді__________________________________
Електронна адреса_______________________________
Поштова адреса _________________________________
Контактний телефон_____________________________
Дата___________________________________________