28 серпня 2013

Конференція в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

Шановні колеги та колеженки! 
Нас запрошують  до участі в конференції колеги з Миколаєва!
Варто взяти участь!


Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Факультет політичних наук
Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція
(до 10-ї річниці кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики)

«Сучасна система міжнародних відносин:
глобальні та регіональні аспекти розвитку»

Конференція відбудеться 11-12 жовтня 2013 року у приміщенні
Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Напрямки роботи:
ü     Процеси регіоналізації та глобалізації як тенденція сучасного світового розвитку.
ü     Зовнішня політика України: історія та сучасність.
ü     Геополітична думка та геостратегічні процеси в ХХІ ст.
ü     Зовнішня політика держав світу в умовах глобалізації.
ü     Національна ідентичність: проблеми збереження та трансформації.
ü     Трансформація політичних систем держав світу в контексті глобалізації.
ü     Гендер в міжнародних відносинах.

УВАГА! До участі запрошуються лише науковці з науковим ступенем кандидата чи доктора наук

Організаційний внесок – 100 грн. (сплачується лише під час реєстрації за умови прибуття).

У програмі роботи конференції передбачено культурну програму, екскурсії історичними місцями Миколаєва і Миколаївщини.

Робочі мови конференції: українська, російська й англійська.
Доповіді конференції будуть опубліковані окремою збіркою, або ж за бажанням автора у фаховому збірнику «Наукові праці» (історичні чи політичні науки, додатково оплачується публікація – 160 грн.).


Вимоги до оформлення:
1.      Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS Word з розширенням *.doc і надіслані в роздрукованому вигляді і електронному варіанті (або лише в електронному на поштову скриньку).
2.      Розміри полів: ліве – 2 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт: Times New Roman – 14. Інтервал – полуторний.
3.      Обсяг матеріалу – 6-8 сторінок формату А4.
4.      Вверху зліва – УДК; через інтервал зліва – прізвище, ініціали автора; через інтервал у центрі – назва доповіді.
5.      Перелік літератури подається наприкінці матеріалу у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.
6.      Для тих, хто бажає опублікуватися у фаховому виданні, додатково три анотації – українською, російською та англійською мовами.

Матеріали подаються за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, факультет політичних наук, кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, корпус 3, кім. 206

Термін подачі заявок (разом з матеріалами)до 20 вересня 2013 року (форма заявки додається)

Телефон: (0512)76-55-79, 0501831224, 0971414226 Шевчук Олександр Володимирович
Електронна пошта: shevchukov07@rambler.ru

Витрати на проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції.


ОРГКОМІТЕТ


Заявка

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
(до 10-ї річниці кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики)Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Напрямок роботи:
Тема доповіді:
Форма участі в конференції:
Технічні засоби, необхідні доповідачу
Поштова адреса:
Телефон: