07 червня 2013

Питання до іспитів по курсах проф.Тодорова для денного відділення

Питання до іспитів по курсах проф.Тодорова для денного відділення
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
I  курс  денне відділення
1.      Поняття міжнародного права
2.      Функції міжнародного права
3.      Джерела міжнародного права
4.      Міжнародний договір як джерело міжнародного права
5.      Міжнародний звичай та загальні принципи права як джерела міжнародного права
6.      Система міжнародного права. Норми міжнародного права.
7.      Види і класифікація міжнародно-правових норм
8.      Принцип заборони застосування сили або загрози силою
9.      Принцип сувереної рівності держав
10.  Принцип невтручання
11.  Принцип териториальної цілісності держав
12.  Принцип непорушності державних кордонів
13.  Принцип мирного врегулювання спорів
14.  Принцип поваги прав і основних свобод людини
15.  Принцип рівноправ`я і права народу розпоряджатися власною долею
16.  Принцип співробітництва
17.  Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов`язень
18.  Співвідношення міжнародного і національного (внутрішньодержавного) права
19.  Суб`єкти міжнародного права
20.  Держава – основний суб`єкт міжнародного права
21.  Міжнародна правосуб`єктність фізичних та юридичних осіб
22.  Визнання в міжнародному праві
23.  Види визнання в міжнародному праві
24.  Правонаступництво держав
25.  Правонаступництво щодо державної влсності
26.  Поняття міжнародно-правової відповідальності
27.  Ознаки міжнародного правопорушення
28.  Класифікація міжнародних правопорушень
29.  Форми і види міжнародно-правовової відповідальності.
30.  Підстави для звільнення від міжнародно-правової відповідальності
31.  Міжнародно-правові санкції
32.  Міжнародні санкції що здійснюються в порядку самодопомоги
33.  Колективні міжнародні санкції
34.  Джерела міжнародного економічного права. Характеристика принципів міжнародного економічного права.
35.  Міжнародні економічні організації як суб’єкт міжнародних економічних відносин.
36.  Міжнародне морське право
37.  Міжнародне повітряне право
38.  Міжнародне космічне право
39.  Міжнародне екологічне право.
40.  Міжнародне право стосовно Антарктиди та Арктики
41.  Право Європейського союзу
42.  Адоптація законодавства України до права ЄСПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з Зовнішньої політики України

2 курс денне відділення
1.      Зовнішня політика Київської Русі
2.      Зовнішня політика козацької доби.
3.      Дипломатія Доби Центральної Ради.
4.      Зовнішня політика Гетьманської держави Павла Скоропадського.
5.      Дипломатичні успіхи та невдачі Директорії УНР. Зовнішня політика ЗУНР. 
6.      Зовнішня політика УСРР 1917-1922 рр.
7.      Отримання УРСР формально-юридичних прав у галузі міжнародних відносин. Участь УРСР в установчій конференції ООН.
8.      Зовнішня політика УРСР в 1950-1980 рр.
9.      Становлення України як повноправного суб”єкта міжнародних відносин.
10.  Правові засади зовнішньої політики України.
11.  Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» від 1 липня 2010 р.
12.  Україна і СОТ.
13.  Зовнішня політика України та питання роззброєння
14.  Співробітництво України з ООН
15.  Співпраця України з універсальними міжнародними організаціями.
16.  Відносини України з ОБСЄ.
17.  Україна у Раді Європи.
18.  Україна і ГУАМ.
19.  Співробітництво України з ЄС.
20.  Співпраця України з НАТО.
21.  Участь України в ЦЄІ та ОЧЕС.
22.  Статус України в СНД та ЄЕП.
23.  Україно-російські відносини
24.   Україно-амеріканське стратегічне партнерство.
25.  Відносини України з країнами Центрально-Східної Європи.
26.  Відносини України з країнами Західної Європи.
27.  Відносини України з країнами Азії
28.  Відносини України з країнами Африки та Латинської Америки.
29.  Відносини України з країнами СНД
30.  Європейська інтеграція України.
31.  Поняття національної безпеки
32.  Об'єкти та суб'єкти забезпечення національної безпеки
33.  Принципи забезпечення національної безпеки
34.  Пріоритети національних інтересів
35.  Загрози національним інтересам і національній безпеці України
36.  Основні напрями державної політики з питань національної безпекиПИТАННЯ до ІСПИТУ з Дипломатичної та консульської служби
3 курс денне відділення

1.      Поняття дипломатії та дипломатичної служби
2.      Основні функції дипломатичних представництв
3.      Глави дипломатичних представництв
4.      Методи та засоби дипломатичної комунікації
5.      Консульські установи.
6.      Режим почесних консулів
7.      Загальна характеристика державних органів зовнішніх зносин
8.      Привілеї та імунітети дипломатичних представництв
9.      Особисті дипломатичні привілеї та імунітети
10.  Закордонні органи зовнішніх зносин
11.  Встановлення дипломатичних зносин
12.  Відкриття дипломатичних представництв
13.  Припинення дипломатичної місії
14.  Значення міжнародних організацій в розвитку дипломатії
15.  Міжнародні конференції в дипломатичній практиці
16.  Структура дипломатичного представництва
17.  Персонал дипломатичного представництва. Дипломатичний корпус
18.  Встановлення і припинення консульських відносин.
19.  Призначення консулів.
20.  Консульські функції
21.  Консульські привілеї та імунітети
22.  Вищі державні органи зовнішних зносин
23.  Міністерство закордонних справ в організації дипломатичної служби.
24.  Центральні органи виконавчої влади в міжнароних відносинах.
25.  Регіональні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в міжнароних відносинах
26.  Cпецифічні галузі дипломатії
27.  Техніка ведення дипломатичних переговорів.
28.  Спеціальні місії.
29.  Питання дипломатичного протоколу.
30.  Дипломатія та розвідка.
31.  Види дипломатичних документів.
32.  Заяви та виступи керівників держав на міжнародних конференціях та
в міжнародних організаціях.
33.  Почесні консули

© Ihor Todorov, 2013.