17 вересня 2013

І знову до уваги студентів: про конференцію в ДДУУІ знову до уваги студентів, особливо бакалавратки: 
інформація з Донецького державного університету управління!
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УКРАЇНСЬКЕ ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інформаційний лист

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Формування молодіжного комунікативного середовища в контексті розвитку інформаційного суспільства».
На конференції заплановано роботу за такими напрямами:
1. Культура спілкування сучасної молоді в контексті моральних відносин.
2. Феномен соціальних комунікацій в сучасному молодіжному середовищі.
3. Комунікативна компетентність молоді як фактор молодіжної мобільності в умовах євроінтеграції.
4. Соціальні мережі як засіб комунікації та впливу.
5. Діалог культур: сценарії і феномен молодіжної субкультури в інформаційному суспільстві.
6. Актуальні проблеми мовленнєвої культури молодіжного комунікативного середовища.
Для участі у конференції просимо Вас до 01.11.2013р. надіслати електронною поштою заявки та тези на електронну адресу k_philosophy@dsum.edu.ua,
k_uz@dsum.edu.ua або на поштову адресу: Кафедра філософії і психології, Донецький державний університет управління, вул. Артема, 94, м. Донецьк, 83050.
Вартість однієї сторінки тез складає 20грн. Оплата здійснюється під час реєстрації або поштовим переказом на адресу кафедри (одержувач: викладач кафедри філософії і психології Денисенко О.О.) .
Орієнтовний план
конференції

20 листопада 2013 року,середа

9:00-10:00 - реєстрація учасників конференції (вул. Челюскінців, 163а; головний корпус, 2-й поверх, ауд. 205).
10:00-12:00 – відкриття Всеукраїнської студентської наукової конференції «Формування молодіжного комунікативного середовища в контексті розвитку інформаційного суспільства».
Пленарне засідання.
12:00-13:00 – вільний час, підготовка до роботи в секціях.
13:00-16:00 – робота в секціях (вул. Артема, 94; 6-й корпус – факультет державного управління), підготовка проекту рішення по секціях.
16:00-16:30 – закриття конференції, підведення підсумків, нагородження переможців.
З питань конференції звертатися до:

Денисенко Оксана Олександрівна
(кафедра філософії і психології)
Контактний телефон: (062) 312-58-26


Любчук Ольга Костянтинівна
(лабораторія психолого-педагогічних досліджень)
Контактний телефон: (062) 305-42-59


Усова Оксана Олегівна
(ккафедра українознавства)
Контактний телефон: (062) 337-38-56
Вимоги до оформлення тез
Текст тез друкується українською або російською мовою. Обсяг тез - до 2 машинописних сторінок (А4). Матеріали мають бути підготовлені в редакторі Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 12, інтервал - 1, усі поля – 20мм.
Назва тез великими  літерами, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту – 14, жирний.
Ім’я та прізвище автора/авторів (шрифт - Times New Roman, розмір шрифту – 12, жирний, курсив) із зазначенням навчального закладу та наукового керівника.
Рукопис має буди підписаний автором та науковим керівником. Посилання на використану літературу обов’язкове. У тексті необхідно зазначити номери відповідних джерел та сторінки.

Приклад оформлення тез

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ІВАНОВА Д., студентка групи МНС-10-03 Донецького державного університету управління
Науковий керівник: Панченко Н.В., к.,філос.н., ст. викладач кафедри філософії і психології Донецького державного університету управління
Роботи, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не будуть братися.ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції
«Формування молодіжного комунікативного середовища в контексті розвитку інформаційного суспільства».
м. Донецьк, 20 листопада 2013 р.
Подпись: Прізвище, ім’я, по-батькові
(укр. мовою повністю) 
ВНЗ (повністю), спеціальність, курс 
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи) 
Адреса навчального закладу 
Телефон:    дом.
            моб. 
E-mail 
Назва доповіді 
Назва напряму 
Необхідне обладнання для доповіді:
(мультимедійний проектор тощо) 
Термін розміщення у гуртожитку (при потребі) 
Дата відправки матеріалів 
Підпис 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УКРАЇНСЬКЕ ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Формування молодіжного комунікативного середовища в контексті розвитку інформаційного суспільства»
20 листопада 2013 р.

м. Донецьк