17 грудня 2012

Вітання вихованцям кафедри!В п`ятницю двоє вихованців кафедри захистили дисертації!

Докторант кафедри Сергій Бочаров захистив докторську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 в Донецькому національному університеті. Тема: Польща на шляху до Європейського Союзу: внутрішньополітичний та міжнародний виміри (1989-2004 рр.) Спеціальність: 07.00.02 – Всесвітня історія (науковий консультант професор О.В.Крапівін)

Аспірантка кафедри Іванна Темірова (Мачатідзе) захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Тема:  Інтеграція українських іммігрантів в Іспанії та Португалії в контексті міграційної політики Європейського Союзу. Спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та  глобального розвитку (науковий керівник професор І.Я.Тодоров)

Вітання!