15 квітня 2013

КОЛОКВІУМ З ДИПЛОМАТИЧНОЇ ТА КОНСУЛЬСКОЇ СЛУЖБИ


курс ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА

ВІДЕНСЬКІ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ДИПЛОМАТИЧНІ ЗНОСИНИ
(від 18 квітня 1961 р.)  ТА
ПРО КОНСУЛЬСЬКІ ЗНОСИНИ
(від 24 квітня 1963 р.) 
Термін проведення колоквіуму:
бюджетна група - 22 квітня, 3 пара
групи А, Б - договір, 26 квітня, 1 пара


Основні питання
1.     Термінологія дипломатичних зносин.
2.     Функції дипломатичного представництва.
3.     Початок дипломатичної місії та призначення дипломатичних агентів.
4.     Глави представництв.
5.     Привілеї та імунітети дипломатичних представництв.
6.     Особисті дипломатичні привілеї та імунітети.
7.     Закінчення дипломатичної місії.

8.     Термінологія консульських зносин.
9.     Встановлення консульських  відносин.
10. Функції консульської установи.
11. Консульський патент та екзекватура.
12. Консульські привілеї та імунітети.
13. Режим почесних консульств.
14. Загальні постанови та заключні положення Віденської конвенції про консульські зносини

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ЩОДО  КОЛОКВІУМА

ПРО ВІДЕНСЬКІ КОНВЕНЦІЇ

 1. Хто такий дипломатичний агент?
 2. Коли дипломатичні представництва очолюються тимчасовими повіреними?
 3. Коли попередньо повідомляються і`мя військових, морських та авіціційних аташе?
 4. Чи можуть призначатися члени дип. песоналу з громадян держави перебування?
 5. Яким чином визначається кількісний склад дипломатичного представництва?
 6. Чи може дип. представництво мати канцелярії в інших містах держави перебування?
 7. Відносно чого відбувається розрізнення між главами представництв внаслідок належності до того чи іншого класу?
 8. Які класи глав дип. представництв?
 9. Чим визначається старшинство глав представництв відповідного класу?
 10. Що таке дипломатичні кур`єри ad hoc?
 11. В яких випадках дипломатичний агент не користується імунітетом від цівільної та адміністративної юрисдикції країни перебування?
 12. Коли може бути доглянутий особистий багаж дип. агента?
 13. Чи є імунітети у дип. агента якщо він є громадянином країни перебування?
 14. Чи може дип. агент займатися професійною або комерційною діяльністю в країні перебування?
 15. З якими органами держави пербування веде всі офіційні справи дип. представництво?
 16. В яких випадках держави можуть не дотримуватися усіх положень Конвенції 1961 року?
 17. Що таке консульська установа? Консульський округ? Консульська посадова особа? Консульський службовець? Працівники консульського персоналу?
 18. Хто визначає місцезнаходження консульської установи?
 19. Чи може консульська посадова особа виконувати свої функції за межами власного консульського округу?
 20. Чи може консульська посадова особа виконувати свої функції за межами держави акредитації?
 21. Що може замінити консульський патент?
 22. Чим визначається старшинство глав консульських установ?
 23. Коли консульська установа може виконувати дипломатичні функції і чи позначається це на статусі  її персоналу?
 24. В чому особливість недоторканості консульських приміщень?
 25. В чому особливість недоторканості архіву та документів почесного консулу?
 26. Чи може почесний консул бути притягнутий до кримінальної відповідальності?
 27. Яким чином положення Конвенції 1963 року застосовуються при виконання консульських функцій дипломатичними представництвами?
 28. Чи зобовязана держави призначти та приймати почесних консулів?

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша та частина друга. За ред.П.В.Доброва / Укл. Грідіна І.М., Добров П.В., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я. – Донецьк, 2002. 
Международное право в документах. - М. - 1982.                                 
Международное публичное право. Сборник документов. - М.: Бек, 1996. - Т. 1.
Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Дипломатический словарь: В 3 т. - М.: Наука, 1986.
Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб.- К.: Юрінком Інтер, 2001. .
Репецький В. Дипломатичне і консульське право. К: Знання, 2006.
Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К., 1999.
Україна дипломатична. Щорічник– К., 2000.
Український дипломатичний словник / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К.: Знання, 2011. — 495 с.
Фельтхем Р.Дж.. Настольная книга дипломата. Минск, 2000.  
© Ihor Todorov, 2013.