15 квітня 2013

До уваги студентів 1-3 курсів. Пляни сем.заняття №5


ШАНОВНІ  СТУДЕНТИ 1-3 КУРСІВ, ВИБАЧТЕ!  НАРЕШТІ ПЛАНИ СЕМІНАРІВ № 5 З МП, ЗПУ, ДКС


Міжнародне право
І курс
денне відділення

Тема 5 ВИЗНАННЯ ТА
ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВ.

1.  Визнання держав, види і типи визнання.
2.  Сутність і поняття правонаступництва держав.
3.  Правонаступництво держав у відношенні міжнародних договорів, власності, державних архівів, державних боргів.

Джерела і література:

Баймуратов О.М. Міжнародне право. – Харків, 2001.
Бирюков П.Н. Международное право. – М., 2000.
Международное право / Под ред. Ф.И.Кожевникова. М.: Международные отношения. 1987.    
Международное право / Под ред. Н.Т.Блатовой. - М.: Юридическая литература. 1987.       
Международное право / Под ред. Ю.М.Колосова и В.И.Кузнецова. М.: Международные отношения. 1995.     
Международное право в документах. - М. - 1982.                             
Міжнародно-правові акти України / Правові джерела України 1994. - № 5.
Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне
право. –  К.,  2003.
Аваков М.М. Правопреемство государств. - М. - 1986.                      
Блищенко И.П. Солнцева М.М. Мировая политика и международное право. - М. - 1991.
Дипломатический словарь. - В 3-х тт.- М. - 1985. 1986.                    
Косолапов Н. Теоретические исследования международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 1.
Лукашук  И.И.  Международное право. В 2-х тт.- М., 1997
Міжнародне публічне право: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К.: Знання, 2011. — 437 с.
Сандаровский К.К. Право внешних сношений. - К. - 1986.       
Словарь международного права. - М. - 1986.                                   
Черниченко С.В. Международное право. Современные теоритические проблемы. - М. - 1993.    
Шепель А. Застереження до міжнародних договорів (практика України) // Право України. - 1997. - № 7-8.© Todorov, 2012.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
2 КУРС
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
ТЕМА 5
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ МИРОТВОРЧІЙ ДЕЯЛЬНОСТІ
1.      Миротворчість як один з найважливіших напрямів зовнішньої політики України.
2.      Нормативно-правові засади участі України в миротворчих операціях.
3.      Залучення України до світового миротворчого процесу. Участь Збройних Сил України в операціях ООН.
Джерела та література:
1                      Мы, народы: роль ООН в XXI веке. Доклад Генерального секретаря ООН. Документ ООН. А/54/2000, параграф 362.
2                      Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав: Закон України від від 02.03.2000 р. № 1518-III-ВР. – Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 19. – Ст. 144.
3                      Про участь України в міжнародних миротворчих операціях: Закон України від 23.04.1999 р. № 613-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22-23. - Ст. 202.
4                      Про участь батальйону Збройних Сил України в миротворчих силах Організації Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії: Постанова Верховної Ради України від 03.07.1992 р. № 2538-12 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 38. - Ст. 564.

5                       Андрущенко С. В. (Гринько). Україна в сучасному геополітичному середовищі - К.: Логос, 2005. - 286 с.
6                       Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. - Х.: Фолио, 2003. - 559 с.
7                       Кучинський В. П. З розумінням потреби історичних змін (ООН та геополітичні  виклики сучасності: роль та ефективність організації у розв’язанні глобальних проблем) //  Політика і час. – 2004 - № 3.
8                       Литвин В. Зовнішня політика України: 1990 – 2000 // Віче. – 2000.- № 10-12.
9                       Международные организации системы ООН: Справочник. – М.: Международные отношения. – 1990. – 192 с.
10                   Міжнародні відносини та зовнішня політика (1950-2000 рр.): підручник / за ред. С. В. Головко. - К.: Либідь, 2001.- 624 с.
11                   Тодоров І. Я. Позиція України щодо врегулювання югославської кризи (90-ті роки XX ст.) / Проблеми слов'янознавства: зб. наук. пр. – Л., 2003. - Вип. 53. - С. 76-86.© Ihor Todorov, 2013.

Дипломатична і консульська служба ІІІ курс денне відділення
Тема 5
Дипломатичні привілеї та імунітети
1.     Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів.
2.     Дипломатичні імунітети представництв.
3.     Особисті дипломатичні імунітети.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

ВІДЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ДИПЛОМАТИЧНІ ЗНОСИНИ від 18 квітня 1961 р.
Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша та частина друга. За ред.П.В.Доброва / Укл. Грідіна І.М.,  Добров П.В., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я. – Донецьк, 2002. 
Международное право в документах. - М. - 1982.                                   
Международное публичное право. Сборник документов. - М.: Бек, 1996. - Т. 1.

Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.
Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. - М., 1995.
Дипломатический словарь. - В 3-х тт.- М. - 1985. 1986.
Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульской службы. – Минск, 2001.
Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977.
Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. – М., 2000.
Репецький В. Дипломатичне і консульське право. Львів: ВАТ „Бібльос”, 2002. – 352 с.
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – К.: Знання 2005. – 259 с.
Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2001.
Український дипломатичний словник / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К.: Знання, 2011. — 495 с.
Фельтхем Р.Дж.. Настольная книга дипломата. Минск, 2000.
© Todorov, 2013