01 жовтня 2012

Концепція світового уряду - роздуми до курсу "Міжнародні організації"

Доброго часу доби усім читачам блогу! Під час вивчення курсу "Міжнародні організації", який успішно викладає доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Теміров Ю. Т., ми з одногрупниками обговорювали таку цікаву тему, як концепція "світового уряду". 

Тому, мені хотілося б висвітлити деякі рівні та можливі сценарії розвитку подій щодо створення глобального уряду.

Актуальність питання. Ідея світового глобального уряду полягає в тому, що людство об’єднується перед обличчям глобальних викликів. В основному пакети акцій світових монополій та транснаціональних корпорацій знаходяться у руках невеликої кількості людей. Великі фінансові корпорації мають великий вплив на ведення міжнародної політики країнами. Ідеї світового уряду проглядаються у діяльності таких відомих усьому світу груп та організацій як Більдербергський клуб, Трьохстороння комісія, Велика вісімка, Велика двадцятка, ООН. Але ніхто досконало не втілює ідею світового уряду, навіть ООН.

На мою думку, є два розвитку подій. Оптимістичний розвиток полягає в тому, що інформаційно-комп’ютерна революція та революція в сфері енергетики дозволить людству знищити залежність від багатьох державних монополій. Тоді буде створено щось на кшталт електронного уряду, який буде діяти на принципах субсидарності, який є загальноприйнятим принципом країнами ЄС. Тоді всі питання та вирішення їх буде локалізовано. Яскравий приклад тому є електронний уряд, створений у Естонії.

Песимістичний розвиток подій полягає в тому, що великі регіональні групи країн будуть боротися за перерозподіл земних ресурсів (що з великим успіхом вони вже роблять зараз)нафти, газу та ін.

Перший із вище вказаних прогнозів позволяє знищити державні монополії. Інший спонукає до думок, що такий розвиток подій створить деспотичний, диктаторський світовий уряд. Тобто головна проблема світового уряду полягає в тому, що всі пропозиції щодо створення такого уряду не включають адекватні гарантії проти тиранії.

Джеймс Юнкер у своїй праці «Переосмислення світового уряду» пропонує ідею світового уряду реалізувати у створенні Федерації демократичних держав, яка буде діяти на основі спільної для всіх держав конституції. А право голосу розподілити порівну між багатими країнами та бідними, щоб створити загальний консенсус між державами.

В публіцистиці ідеї світового уряду розглядались Джоном Колеманом, офіцером британських спецслужб М-16, який розглядав всю повноту влади сконцентровану в руках Комітету 300. Тобто це сім’ї багатих людей людства.

Отже, підводячи підсумки, необхідно вказати, що світовий уряд – це концепція єдиної політичної влади над усім людством, основними цілями якої буде подолання глобальних викликів та уникнення міждержавних протистоянь за свої інтереси.

Дякую за увагу!

P. S. За ідею та деякі важливі моменти щодо формулювання тез концепції виражаю подяку Штукаріну Сергію!