17 жовтня 2012

Теорія та практика управління економічним розвитком - конференція

Шановні колеги, ось така інформація, ще можна доєднатися!


Міжнародна науково-практична конференція
"Теорія та практика управління економічним розвитком" пройде в Києві:


Запрошуємо Вас взяти участь у

Міжнародній науково-практичній конференції
«Теорія та практика управління економічним розвитком», яка відбудеться
22-24 листопада 2012 року, м. Київ

Організатори
Всеукраїнська спілка вчених-економістів
&
Академія економічних наук України

Благодійний фонд «Нова генерація»
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Інститут економіки промисловості НАН України
Донецький національний технічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ТОВ «Економічний науково-освітній центр»
Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ПП Злобін І. В.)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Амоша О. І. - д.е.н., професор,  академік Національної академії наук України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;
Базилевіч В. Д. - д.е.н., професор,  член-кор. Національної академії наук України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Бершеда Є. Р. - д.е.н., професор,  член-кор. Національної академії наук України, завідуючий відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України;
Буркинський Б. В. - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;
Геєць В. М. - д.е.н., професор,  академік Національної академії наук України, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України;
Кендюхов О. В. – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ;
Мансуров І. Г. – д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, директор Науково-дослідницького інституту економіки при Міністерстві економіки України;
Найман Е. Л. - д.е.н., керуючий партнер «Capital Times»;
Пахомов Ю. М. – д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України;
Сігуа Г. – д.е.н., професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник Українського кредитно-банківського союзу;
Чухно А. А. – д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ
Голова організаційного комітету Кендюхов Олександр Володимирович – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ;
Амоша О. І. - д.е.н., профессор,  академік НАН України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України;
Азарян О. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;
Білопольський М. Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ПДТУ, віце-президент Академії економічних наук України;
Борисов Д. – к.е.н, директор Київського міського центру інвестицій та розвитку;
Бурдяк О. М. – голова Чернівецької обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, декан факультету торговельного підприємництва та міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту;
Геєць В. М. - д.е.н., профессор,  академік НАН України, віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України;
Гончаров І. М. – голова Миколаївської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент,  проректор з науково-організаційної роботи Миколаївського політехнічного інституту;
Дейнега О. В. – голова Рівненської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та маркетингу Рівненького інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;
Дементьєв В. В. – д.е.н., професор, директор ННІ «Вища школа економіки і менеджменту» ДонНТУ, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень;
Злобін І. В. – к.е.н., доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ, засновник Інтернет-порталу «Інтелектуальна столиця»;
Івченко М. - керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» в Україні;
Колеснікова Н. М. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту;
Ковальчук С. В. – голова Хмельницької обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету;
Корнєв М. М. – голова Донецької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Донецького державного університету управління;
Левченко О. М. – голова Кіровоградської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету;
Легенчук С. Ф. – голова Житомирської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., доц., зав. каф. фундаментальних економічних дисциплін Житомирського державного технологічного університету;
Леонова Л. О. – к.е.н., доцент, директор ТОВ «Економічний науково-освітній центр»;
Ліпич Л. Г. – голова Волинської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, декан економічного факультету Волинського національного університету ім. Л. Українки;
Лилик І. В. – к.е.н., доцент, генеральний директор Української асоціації маркетингу;
Ляшенко О. М. – голова Тернопільської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., проф., завідувач кафедри Тернопільського національного економічного університету;
Макогон Ю. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету, віце-президент Академії економічних наук України;
Максимова Т. С. – голова  Луганської обласної організації ВСВЕ, д.е.н.,  професор, завідувач  кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;
Міненко М. А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного університету харчових технологій;
Мних О. Б. – голова Львівської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Національного університету «Львівська політехніка»;
Момот Т. В. – голова Харківської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри «Облік та аудит» Харківської національної академії міського господарства;
Найман Е. Л. - д.е.н., керуючий партнер «Capital Times»;
Нейкова Л. І.  голова Одеської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеського державного аграрного університету;
Пахомов Ю. М. – д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;
Перерва П. Г. – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України,  декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
Ревтюк Є. А. – голова Івано-Франківської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доц., декан факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Румянцев А. О. - д.т.н., професор кафедри менеджменту Краматорського економіко-гуманітарного інституту;
Сабадаш В. В. – голова Сумської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент Сумського державного університету;
Савіна Г. Г. – голова Херсонської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету;
Сігуа Г. – д.е.н., професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник Українського кредитно-банківського союзу;
Сірко А. В. – голова Вінницької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Вінницького інституту економіки ТНЕУ;
Сокол М. П. – директор Департаменту стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу корпорації «Богдан»;
Старостіна А. О. – голова Київської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
Хамініч С. Ю. – голова Дніпропетровської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;
Череп А. В. – голова Запорізької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан економічного факультету Запорізького національного університету;
Черничинець С. П. – член Вищої ради ВСВЕ, к.е.н., доцент Тернопільського національного економічного університету;
Чернявська О. В. – голова Полтавської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі;
Чернявський П. О. – к.е.н., голова Черкаської обласної організації ВСВЕ;
Швець І. Ю. – голова Кримської республіканської організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри державного та регіонального управління Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського;
Шкарлет С. М. – голова Чернігівської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, ректор Чернігівського державного технологічного університету;
Щедрін Ю. В. – директор соціальних програм благодійного фонду «Нова генерація».

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Стратегія та тактика управління національним економічним розвитком. 
2. Природа світової економічної кризи та тенденції розвитку світової економіки.
3. Україна в контексті глобальних економічних процесів.
4. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства.
5.  Проблеми управління регіональним економічним розвитком.
6. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, підприємство.
7. Фінансово-кредитний механізм, податкова та пенсійна системи як стратегічні інструменти національного економічного розвитку.
8. Маркетингові технології в системі забезпечення сталого економічного розвитку.
9. Облік та аудит в системі управління економічним розвитком підприємства.
10.  Людські ресурси як ключовий чинник економічного розвитку.   

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
22 листопада 2012 року
Заїзд учасників конференції.
Ознайомча програма з містом Київ.
23 листопада 2012 року
м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Український дім
 9.00 – 10.00 Реєстрація. Кава-брейк.
10.00 - 13.00 Робота з’їзду Всеукраїнської спілки вчених-економістів
13.00 – 14.00 Перерва на обід
14.00 - 15.30 Відкриття науково-практичної конференції. Пленарне засідання (перша частина)  
15.30 - 16.00 Кава-брейк
16.00 – 17.30 Пленарне засідання (друга частина)  
18.00 – 20.30 Святкова вечеря
23 листопада 2012 року в Українському домі з нагоди Міжнародної науково-практичної конференції  «Теорія та практика управління економічним розвитком» буде функціонувати виставка-продаж українських національних сувенірів та витворів мистецтв
24 листопада 2012 року
  9.00 – 9.50 Засідання робочої групи з підготовки                                     Для підприємців
                     Міжнародного інноваційного форуму:                      9.00-10.00  Майстер-клас 1 
                     «Наука і бізнес: партнерство заради розвитку»       10.15-11.15 Майстер-клас 2
10.00 - 12.30 Робота за секціями.                                                    11.30-12.30 Майстер-клас 3
12.30 – 13.00 Кава-брейк
13.00 – 15.00 Круглий стіл. Підведення підсумків конференції
15.00 – 17.00 Екскурсійна програма.
17.00 - Від’їзд учасників конференції
Організаційний внесок за участь у конференції становить 250 грн. До організаційного внеску входять: участь у роботі конференції, комплект для учасника конференції, програма конференції, сертифікат, збірка матеріалів конференції, обід, кава-брейк. За участь у святковій вечері треба додатково сплатити 200 грн. (у цьому разі загальний платіж за участь у конференції складає 450 грн.). Проживання учасники конференції сплачують самостійно. Дистанційна участь – 150 грн. (надсилається збірка тез і сертифікат).
Організаційний внесок за участь у конференції сплачувати за наступними реквізитами:
ТОВ «Економічний науково-освітній центр»
ЄДРПОУ: 38221057
Р/р: 26000392330700 в «УкрСиббанк»
МФО: 351005
Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», вказати прізвище та ініціали учасника.
       або
Виконавець: Ф/о ПП Злобін Ілля Володимирович
Р/р: 2600810268980
Банк: ПАТ «Український Бізнес Банк, м. Донецьк»
МФО: 334969
Код ЄДРПОУ: 2863000095
Виконавець не є платником ПДВ.
Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», вказати прізвище та ініціали учасника.

ЗАЯВА
на участь  у роботі конференції

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________
Науковий ступінь ____________________________________
Посада______________________________________________
Вчене звання ________________________________________
Місце роботи (навчання) ______________________________
Тематичний напрямок конференції _____________________
Тема доповіді________________________________________
Поштова адреса______________________________________
Телефон______________ Моб. тел. _____________________
Е-mаіl_______________________________________________
Прохання зазначити з наступного переліку
Планую:
       виступити з доповіддю (до 10 хв.)
       взяти участь як слухач
       дистанційна участь
Дата приїзду______________________
Потреба у бронюванні готелю                 так     ;     ні          

Для включення у програму конференції приймаються заяви на участь і тези, отримані оргкомітетом в електронному вигляді на електронну скриньку vsve.press@mail.ru до 20 жовтня 2012 року. Увага! На електронну скриньку конференції треба також вислати фото чи від скановану копію платіжного доручення.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 

Іванов Іван Васильович к.е.н., доцент
Харківський національний економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ

Процес інституціоналізації соціально-економічних відносин у загальному розумінні представляє .....


Обсяг тез - 2 повні сторінки українською, російською або англійською мовою. Кількість авторів – не більше двох. Тези у форматі А4. Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал - одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 16. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Учасники конференції запрошуються до авторської участі у колективних монографіях «Стратегічне управління національним економічним розвитком» (розділи: інвестиційно-інноваційна політика, фінансово-кредитний механізм, податкова та пенсійна системи, людський капітал, паливно-енергетичній потенціал та інші) та «Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства». Для участі у монографіях треба на електрону адресу організаційного комітету направити матеріал у відповідності до тематики монографії від 8 до 15 сторінок. Вартість публікації    20 грн./стор. Для членів редакційних колегій участь безкоштовна.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЮ
Обсяг розділу у монографію – 8-15 сторінок українською мовою. Кількість авторів – один. Матеріали в форматі А4. Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал - одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 16. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.
Розділи монографій необхідно подати до оргкомітету конференції до 1 жовтня 2012 року.
Електронна адреса, на яку направляти заяву на участь у конференції, копію платіжного доручення, тези, статті, розділи у монографію: vsve.press@mail.ru

Інформаційний центр конференції: 099 033 00 39
E-mail: vsve.press@mail.ru

Секретар конференції:
062-301-03-62,  050-91-22-459 – Оксана Криницька

Більш детальна інформація на офіційному сайті ВСВЕ: vsve.ho.ua