17 жовтня 2012

Особливості інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір - конференція

Шановні колеги і знов таки студенти бакаларатури, що хочуть до магістратури!

Ще одна інформація від наших маріупольських колег:


МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІДДІЛЕННЯ У м. МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Економіко-правовий факультет, кафедра міжнародної економіки Маріупольського державного університету за підтримки Департаменту економіки Маріупольської міської ради та Відділення у м. Маріуполь Донецької торгово-промислової палати запрошує Вас взяти участь у
VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Особливості інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір», яка відбудеться 
07 грудня  2012 року у м. Маріуполі
Конференція присвячена проблемам активізації процесу інтеграції України у світовий економічний  та політико-правовий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені.
Основні напрями роботи конференції (секції) і питання, що пропонуються до обговорення:
Ø      Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобального середовища: політичний аспект;
Ø      Розвиток міжрегіональної взаємодії та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних пріоритетів;
Ø      Особливості розвитку зовнішньоекономічних та політичних відносин України в умовах глобалізації;
Ø      Розвиток міжнародних фінансово-кредитних та валютних відносин в умовах глобалізації та участь України на світовому фінансовому ринку;
Ø      Інноваційно-інвестиційна діяльність України у світових координатах розвитку;
Ø      Проблеми міжрегіональної та міжгалузевої співпраці в умовах глобалізації;
Ø      Забезпечення конкурентоспроможності галузей та регіонів національної економіки;
Ø      Проблеми забезпечення сталого розвитку країн в контексті сучасних світових процесів
В рамках конференції передбачається  робота секцій за вищевказаними напрямками.
Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі задачі:
·         обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції у сфері вивчення особливостей інтеграції України у систему світогосподарських зв’язків;
·         розробка напрямів розвитку міжнародних економічних відносин України.
До початку роботи конференції планується публікація тез наукових доповідей учасників. Матеріали виступів направляти у роздрукованому вигляді на листах білого паперу формату А4 та в електронному вигляді (на електронних носіях і на адресу електронної пошти kafedra-mek@mail.ru) в текстовому редакторі WORD 6.0, 7.0 (шрифт 10, Times New Roman, інтервал 1,0, абзацний відступ 1,25). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; вчений ступінь (звання), курс, спеціальність, навчальний заклад. Назва – по центру, заголовними буквами. Нижче – текст, що містить мінімальну кількість формул, графіків. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді,  повинен бути не більш 1-2 сторінки. На надрукованому варіанті тез повинний бути підпис автора або підпис наукового керівника студента. Термін надання матеріалів виступу – до 12 листопада  2012 р.
Тези доповідей, що оформлені з порушенням вимог, до публікації не допускаються.
Організаційний внесок складає:
для студентів МДУ – 50 грн.;
для студентів інших ВНЗ – 75 грн.;
для магістрів, аспірантів та молодих вчених – 100 грн.
Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції та видання збірки матеріалів конференції та не включає вартість пересилання збірника тез доповідей. Організаційний комітет не бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів конференції учасникам.
Організаційний внесок має бути перерахований до 12 листопада 2012 р. за наступними реквізитами:
Одержувач: Маріупольський державний університет
Розрахунковий рахунок: 31256272210081
Банк одержувача: ГУДКСУ у Донецькій обл. м. Донецьк
МФО: 834016
Код ЗКПО 26593428
У квитанції обов’язково вказати:  П.І.Б., орг. внесок за участь у науково-практичній конференції.
Заявки на участь у конференції і матеріали тез відправляти за адресою:
87556 м. Маріуполь, Донецька  область                                                                                                                                
пр. Будівельників, 129 а,  кафедра міжнародної економіки, ауд. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Контактний телефон для довідок: (0629) 53 22 59 (кафедра міжнародної економіки)
Е – mail: kafedra-mek@mail.ru
Оргкомітет
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

Іванов С.Т.,
студент III-го курсу
спеціальності «Міжнародна економіка»
Маріупольського державного
університету

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ

ТЕКСТ

До матеріалів доповідей необхідно також надати заявку на участь в конференції в наступному вигляді:

ЗАЯВКА

Прошу  включити  в  програму  та у збірник матеріалів конференції  тези
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
___________________________________________________________________________

Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
___________________________________________________________________________

Назва вищого навчального закладу, організації
____________________________________________________________________________

Назва факультету, спеціальності, курс
_____________________________________________________________________________

Адреса, телефон (обов’язково)
______________________________________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)
______________________________________________________________________________

Секція наукової доповіді:
______________________________________________________________________________

Тема наукової доповіді:
______________________________________________________________________________

Потреба у житлі: (необхідне підкреслити)
Ø      так
Ø      ні      
Якщо так, то вкажіть дати прибуття та від’їзду.

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):
Ø      Виступ (до 7-10 хвилин)
Ø      Стендова доповідь (виключно публікація тез у збірнику)

Необхідне обладнання для доповіді (підкреслити)
Ø      Графопроектор
Ø      Мультимедійний проектор
Ø      Демонстраційна дошка

Підпис (декана, зав. кафедрою або наукового керівника)

Підпис учасника конференції