23 жовтня 2012

Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту - інтернет-конференція

Донецький державний університет управління запрошує 21 листопада взяти участь в V міжнародній інтернет-конференції "Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту".

Шановні колеги та колежанки! Звертаю увагу, що можуть бути залучені аспіранти та студенти старших курсів (у співавторстві). Формат - модний, тобто віртуальний, втім збірку ("тверду") видадуть!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЄВРАЗІЙСЬКА АКАДЕМІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ НАУК
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ
УКРАЇНСЬКЕ ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВАV МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ»ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


21 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЄВРАЗІЙСЬКА АКАДЕМІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ НАУК
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ
УКРАЇНСЬКЕ ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
       КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту».
Конференція відбудеться 21 листопада 2012 р. в Донецькому державному університеті управління (м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а, головний корпус університету).
На конференції заплановано роботу секцій за напрямками:
1.      Управлінські, соціально-гуманітарні та правові проблеми менеджменту.
2.      Державно-приватне партнерство, соціальна відповідальність бізнесу і соціальне підприємництво.
3.      Філософські та психолого-педагогічні аспекти сучасного менеджменту.
4.      Актуальні проблеми суспільно-гуманітарної підготовки сучасних менеджерів.
5.      Формування історико-культурних компетенцій у процесі підготовки менеджерів.
6.      Мовно-комунікативні проблеми сучасних менеджерів.
Матеріали конференції будуть представлені у збірнику
Вимоги до публікацій
Тези (не більше 3 сторінок), статті (до 8 сторінок) подаються у електронному вигляді) та паперовому варіантах (формат А4 через 1.5 інтервали, 14 pt, у текстовому редакторі Word for Windows), мови – українська, російська, англійська, береги – ліворуч 25 мм, праворуч – 25 мм, угорі – 25 мм, знизу – 25 мм.
Рукопис має бути побудований за загальноприйнятою схемою:
-          назва – великими літерами мовою оригіналу;
-          ім’я та прізвище автора/авторів – великими літерами із зазначенням наукового ступеня та посади автора/авторів, а також місця роботи мовою оригіналу, УДК;
-          текст, анотації.
У статті має бути відображено такі елементи:
-          постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
-          аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми на які спирається автор;
-          формування цілей;
-          виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
-          виклад основного матеріалу;
-          висновки.
Термін  подачі  заявок на участь у конференції і матеріалів – до 15 листопада 2012р. Вартість публікацій у збірнику: 1 сторінка – 15 грн.
Кошти  пересилаються  поштовим  переказом за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Артема,94, к. 311, кафедра філософії і психології, к.411 ( для Гагари Ірини Сергіївни)
ЗАЯВКА
на участь у V Міжнародній науковій конференції
«Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту»
м. Донецьк, 21 листопада 2012 р.


Прізвище, ім’я, по-батькові                                                                                                                                                                                            

Науковий ступінь                                                                                      

Вчене звання                                                                                              

Місце роботи, посада                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                          

Адреса для листування, контактний телефон, e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Назва доповіді (повідомлення)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Номер секції                                                                                               


______________________                           _________________________
                (дата)                                                                                                    (підпис)

З питань конференції звертатися до: Любчук Ольги Костянтинівни,
                                                             Мікк Олени Юріївни

Контактний телефон: 8(062) 312-58-26, 305-42-59,
Адреса оргкомітету: 83050,  м. Донецьк, вул. Артема, 94 / 311, 411.