21 листопада 2012

Знов якось неочікувано... Експертна рада конкурсу наукових робіт

Затверджено персональний склад Експертної ради ІІ Національного конкурсу наукових робіт "Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії".

Координаційна рада молодих юристів України опублікувала персональний склад Експертної ради ІІ Національного конкурсу наукових робіт "Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії":

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України
_______________А.П.БутенкоПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД Експертної ради ІІ Національного конкурсу наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії»:
БУТЕНКО АНДРІЙ (співголова) Голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, декан юридичного факультету Європейського університету, кандидат історичних наук;

ГРИНЮК РОМАН (співголова) В.о. ректора Донецького національного університету, декан економіко-правового факультету Донецького національного університету, завідуючий кафедрою конституційного та міжнародного права, професор, доктор юридичних наук (за згодою);
ІВАНЧУК ІРИНА (відповідальний секретар) Заступник начальника Управління – начальника відділу правової освіти Управління координації правової роботи та правової освіти Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, право освітньої діяльності Міністерства юстиції України (за згодою);

БІГУН В’ЯЧЕСЛАВ Голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (у відставці), юрист Європейського суду з прав людини, кандидат юридичних наук;
ГАВРИЛОВ ЄВГЕН Головний спеціаліст юридичного відділу Міністерства освіти і науки Красноярського краю, член Красноярського регіонального відділення Загальноросійської громадської організації «Асоціація юристів Росії», громадянин Російської Федерації (за згодою);
ГУДИМА ДМИТРО Член Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, доцент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Я. Франка, адвокат, кандидат юридичних наук;
ДІДІКІН АНТОН Громадянин Російської Федерації, член експертної ради з науки та технологій Державної Думи Російської Федерації, заступник завідуючого кафедрою правознавства Новосибірського національного дослідницького державного університету, науковий співробітник Інституту філософії та права Сибірського відділення Російської академії наук, кандидат юридичних наук (за згодою);
ДЕШКО ЛЮДМИЛА Директор центру міжнародного та європейського права Донецького національного університету, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Донецького національного університету, кандидат юридичних наук (за згодою);
КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ Експерт Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Сила Країни», доцент кафедри господарського права Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук (за згодою);
НЕСТЕРОВИЧ ВОЛОДИМИР Доцент кафедри конституційного та міжнародного права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук (за згодою);
МАРМАЗОВА ТЕТЯНА Проректор з виховної та соціальної роботи Донецького національного університету, депутат Донецької міської ради, доктор політологічних  наук (за згодою);
МУРУГІНА ВЕРОНІКА Громадянка Російської Федерації, доцент кафедри теорії і історії держави та права Саратовського соціально-економічного інституту (філіал) Російського економічного університету імені Г. В. Плеханова, кандидат юридичних наук;
МАРКОВИЧ ОЛЕКСАНДР Громадянин Білорусії, консультант заступника голови Вищого господарського суду Республіки Білорусії, експерт комітету Ради міністрів Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою);
СОЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДР Член Національного комітету компанії «Молодіжна варта», керівник  програми в Інституті Політичної Освіти (за згодою);

СТЕФАНЧУК РУСЛАН Заступник голови Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (у відставці), завідуючий відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України; член Науково-консультативну раду Вищого  спеціалізованого суду України з розгляду  цивільних і кримінальних справ, професор,  член-кореспондент НАПрНУ, доктор  юридичних  наук (за згодою);
ТОДОРОВ ІГОР Заступник директора Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО», голова євроатлантичної секції ВНГО «Українська асоціація європейських студій», заступник голови ДНГО «Донецький інститут соціальних досліджень та політичного аналізу», професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики,  доктор історичних наук;
ТРОЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР Член Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національної академії «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук;
УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР Заступник директора Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук, професор, доктор юридичних наук (за згодою);