29 січня 2013

Шановні колеги та колежанки, до уваги: інформація про конференцію в Дніпропетровську (є і наш напрям!)н


ПРИДНІПРОВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Дніпропетровської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.
Конференція відбудеться 22 лютого 2013 р. в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ). Проїзд від залізничного та автовокзалу трамваєм №1 до зупинки «площа Т. Г. Шевченка».

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.30 – 10.00

Орієнтовні напрямки роботи конференції:
1.     Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
2.     Теорія і методика навчання і виховання.
3.     Історія педагогіки та освіти.
4.     Історичний досвід України: держава, економіка, люди.
5.     Процеси і тренди світової історії.
6.     Філософія та культурологія.
7.     Зовнішня політика України та міжнародні відносини.
8.     Політичні науки в Україні та світі.
9.     Регіонознавство та краєзнавчі дослідження.
10.                       Соціологія та соціальна робота.

В рамках конференції передбачається  робота секцій за вищевказаними напрямками, детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.

Робочі мови конференції: українська, російська

Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються до 20 лютого 2013 року
За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей учасників.
Вимоги до публікацій:
Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua, в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді,  повинен бути не більше 5 сторінок.  

Учасники конференції які планують приймати очну участь і будуть зареєстровані на конференції - організаційний внесок не сплачують. Заочні учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.
Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів конференції усім учасникам.
Оргкомітет забезпечує проживання учасників конференції.
Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.

Учасники конференції повинні до 20 лютого 2013 року відправити на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua:
1)    заявку на участь у конференції (зразок додається),
2)    текст доповіді,
3)    відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску (для тих, хто планує заочну участь).

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885017580496

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то потрібною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Пащенко Віктор Іванович
ІНН: 2806805857
Номер картки одержувача: 4405885017580496

ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича

e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон: 066-7041442

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
__________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________