21 січня 2013

Конференція в Глухові в п'амять Павла Скоропадського

Запрошуємо взяти участь у роботі другої Міжнародної науково-практичної конференції "Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле, сучасність і майбутнє".

Конфереція, присвячена 95-річчю обрання Павла Скоропадського гетьманом Української держави, відбудеться 1 березня 2013 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини,
Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії
Національна спілка краєзнавців України
Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА
Курський державний університет
Брянський державний університет
імені академіка І.Г. Петровського
Мозирський державний університет ім. І.М. Шамякіна,
 Могильовський державний університет імені А.О. Кулешова
Глухівська міська рада

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле, сучасність і майбутнє», присвяченій 95-річчю обрання Павла Скоропадського гетьманом Української держави, яка відбудеться 1 березня 2013 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Пропоновані напрями роботи конференції
·         історія України;
·         історичне краєзнавство, музеєзнавство, туризм;
·         історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
·         культура, освіта та наука в Україні;
·         всесвітня історія;
·         етнологія та археологія;
·         гетьманські столиці у вітчизняній історії;
·         сталий просторовий та регіональний розвиток.

До участі у конференції запрошуються усі зацікавлені особи та організації.
Допускається заочна участь у конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Матеріали приймаються
у період від 1 до 25 лютого 2013 р.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

Матеріали конференції обсягом від 3 до 5 сторінок мають бути набрані у редакторі Word і подаватися до оргкомітету електронному варіанті. Текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, 14 кеглем (перелік літератури – 12), через 1,5 інтервалу, всі поля – 2 см, сторінки не нумеруються.

Зразок оформлення тез для публікації у збірнику матеріалів конференції:
Петренко П.П.,
Соціально-економічний розвиток Слобідської України
у середині XVIII ст.
Текст доповіді
1.                  Маслійчук В. Слобідська Україна / В. Маслійчук – К., 2008. – 72 с.
2.                  Слюсарский А. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVIIXVIII вв. / А. Слюсарский – Х.: Харьковское книжное издательство, 1964. – 460 с.
Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури та через кому, номер сторінки. Література подається в кінці статті за алфавітом згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис (приклад див. Бюлетень ВАК України № 2, 2008 або на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/prykl_bib_zap.pdf/). При цьому, слово «Література», «Список джерел та літератури» не пишеться. Перелік літератури не повинен перевищувати 15 позицій. Цитати подавати однією мовою з основним текстом. Абзаци виставляються автоматично, переноси не ставляться, література нумерується врчну. Антотація, ключові слова, переклад назви іноземними мовами не потрібні.

Матеріали надсилати електронну скриньку кафедри історії:
 caf-hist@ukr.net

Для участі у конференції просимо Вас до 25 лютого 2013 р. надіслати на адресу оргкомітету електронний варіант тез, анкету з інформацією про себе, та у разі прийняття матеріалів до участі в конференції – відсканований варіант квитанції про сплату оргвнеску.

Спочатку необхідно надсилати текст статті та анкету. Про прийняття статті до друку (або її відхилення) буде повідомлено невдовзі після її отримання, а також названі реквізити для сплати організаційного внеску.

Після отримання повідомлення про включення матеріалів до участі в конференції повторно надсилаються тези та анкета а також сканований варіант квитанції. Файли необхідно називати прізвищем автора (Петренко П.-стаття, Петренко П.-анкета, Петренко П.-квитанція)

У анкеті потрібно надати відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання, телефон, e-mail, поштова адреса), вказати тему доповіді, зазначити форму участі (особиста / заочна) та потребу у поселенні. Для студентів додатково необхідно надати інформацію про свого наукового керівника.
Зразок анкети:
ПІБ – Петренко Петро Петрович
Місце роботи та посада – доцент кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Науковий ступінь, вчене звання – кандидат історичних наук, доцент
Телефон 050 – 555 – 55 – 55
E-mailcaf-hist@ukr.net
Поштова адреса в. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400
Тема доповіді ‑ Соціально-економічний розвиток Слобідської України у середині XVIII ст.


Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники. Оргкомітет забезпечує поселення учасників у студентський гуртожиток та надає допомогу з поселенням у готель.
Оргкомітет: ГНПУ ім. О. Довженка, вул. Києво-Московська, 24 м. Глухів, Сумська обл., Україна, 41400
Телефон: (05444) 2-33-06. Факс: (05444) 2-34-74.
E-mail: caf-hist@ukr.net