24 лютого 2013

Проблеми інноватизації вищої професійної освіти - міжнародна конференція

Дніпродзержинський державний технічний університет запрошує взяти участь у І Міжнародній науково-методичній конференції "Проблеми інноватизації вищої професійної освіти", яка відбудеться 3 – 5 червня 2013 року у м. Дніпродзержинську (Україна)

Шановні колеги та колежанки! Привертаю увагу!

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Дніпродзержинський державний технічний університет

за участю представників

Університету Твенте (Нідерланди)
Мадридського відкритого університету (Іспанія)
Католицького педагогічного коледжу (Австрія)
Сілезького університету (Польща)
Університету захисту (Чеська Республіка)
Люблянського університету (Словенія)
Рижської академії підготовки вчителів та освітнього менеджменту (Латвія)

З А П Р О Ш У Є М О   В А С
до участі у

І Міжнародній науково-методичній конференції
Проблеми інноватизації вищої професійної освіти
яка відбудеться 3 – 5 червня 2013 року 
 у м. Дніпродзержинську (Україна)

Тематичні напрямки конференції:
1.             Інноватизація управління вищими професійними закладами освіти
2.             Досвід впровадження ЕКТС
3.             Стратегії забезпечення  якості навчання
4.             Формування професійної компетентності майбутніх фахівців
5.             Розвиток студентського самоуврядування
6.             Інтеграція освіти, бізнесу та виробництва
7.             Досвід впровадження дистанційного навчання
8.             Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі
9.             Інноваційні компетентності і способи їх розвитку
10.          Барєри  в інноватизації системи навчання та їх подолання
11.          Творчість у навчанні та у педагогічній діяльності
12.          Упровадження нових технологій і нового програмного забезпечення в заклади вищої професійної освіти

Регламент роботи
·     мова конференції: українська, російська, англійська
·     доповідь на пленарному засіданні – до 30 хвилин
·     доповідь на секції – до 10 хвилин
·     виступ-повідомлення – до 5 хвилин

У роботі конференції візьмуть участь провідні фахівці з України, Білорусі, Росії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Австрії, Словенії, Латвії.
У програмі конференції планується проведення тренінгів, відео-конференцій, демонстраційних занять та круглих столів.

За матеріалами конференції планується видання
збірки тез та міжнародної колективної монографії.
    
Вимоги до оформлення тез
1. Обсяг – 1 – 3 сторінки. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве, ліве поля – по 2.5 см.; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,0. Остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 75%.
2. Назва тез великими літерами, далі через інтервал – Ініціали та прізвище автора (співавторів), назва вищого навчального закладу, країна, поштова адреса й адреса електронної пошти, вирівнювання по центру.
3. Текст доповіді має містити вступ (постановка загальної проблеми та її зв’язок з важливими практичними завданнями), вихідні передумови (останні дослідження і публікації, виділення невирішених питань загальної проблеми, якій присвячується дослідження), формулювання мети, виклад результатів дослідження, висновки та подальші перспективи дослідження невирішених питань.
4. Література надається в алфавітному порядку. Посилання надаються за текстом у квадратних дужках ([1]).
5. Таблиці і схеми повинні бути пронумеровані та мати назву. Кожна схема, таблиці повинні мати 1 інтервал зверху та знизу від основного тексту.

Вартість публікації 1 сторінки тез – 20 гривень

Учасники конференції запрошуються до співавторства у міжнародній колективній монографії.
«Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації
вищої професійної освіти»

Монографія видається з присвоєнням міжнародного індексу ISBN, ББК, УДК і розсилатиметься до основних бібліотек України та европейських вищих навчальних закладів.
Для участі у колективній монографії особам без наукового ступеня необхідно додати виписку із засідання кафедри про рекомендацію наукового матеріалу до публікації та одну рецензію доктора наук за фахом.

Вимоги до оформлення матеріалів у міжнародну колективну монографію
1. Обсяг від 1 до 2 друк. арк. (до 80000 знаків) українською /російською/ англійською мовою. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве, ліве поля – по 2.5 см.; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,0. Остання сторінка повинна бути заповнена не менше ніж на 75%.

2. Назва розділу великими літерами, далі через інтервал – Ініціали та прізвище автора (співавторів), назва вищого навчального закладу, країна, поштова адреса й адреса електронної пошти, вирівнювання по центру.
3. Анотації (до 50 слів) та ключові слова (5-7 слів) українською, російською, англійською мовою. У разі надання матеріалів українською або російською мовою необхідно представити розгорнуту анотацію англійською мовою (до 2000 знаків з пробілами).
Структура розділу монографії
1. Вступ – постановка загальної проблеми та її зв’язок з важливими практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій з виділенням невирішених питань проблеми, якій присвячується дослідження.
3. Формулювання мети (постановка завдань дослідження).
4. Виклад методики та результатів дослідження.
5. Висновки та подальші перспективи дослідження.
6. Література.

Вартість публікації однієї сторінки у монографії – 25 гривень

Тези доповідей, матеріали до монографії, авторську довідку, скановану копію чеку про сплату оргвнеску та плату за публікацію прохання надсилати до 1 травня 2013 року за адресою dstuconference@gmail.com

Організаційний внесок та сплату за вартість публікацій (відповідно до кількості сторінок) просимо пересилати за адресою:

вул. Дніпробудівська, д. 11, кв. 24
м. Дніпродзержинськ, дніпропетровська обл.,
Потапова Ірина Петрівна
51918


Збірник тез наукових праць можна отримати/придбати під час реєстрації або упродовж роботи конференції.
Просимо до 25 травня підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні проживання.
Проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Прохання придбати завчасно квитки на зворотний проїзд.

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога, консультації):
за тел.:  (0569) 53-85-66 та електронною поштою dstuconference@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету: Лещенко Олена Павлівна.
    
ЗАЯВКА
на участь у І Міжнародній науково-методичній конференції
«Проблеми інноватизації вищої професійної освіти»
(3-5 червня 2013 року)

1. Прізвище


2. Ім’я

3. По-батькові


4. Місце роботи


5. Науковий ступінь, вчене звання


6. Посада

7. Назва доповіді

8. Тематичний
 напрямок (секція)

9. Варіанти участі (відмітити V)


заочна участь

- з публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів конференції             
                                 
- з публікацією наукового матеріалу у колективній монографії конференції

особиста участь              
- з публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів конференції             
- з публікацією наукового матеріалу у колективній монографії конференції
-з доповіддю
- без доповіді

10. Домашня адреса, телефон

11. E – mail

12.  Проживання  (обрати необхідне)
- у гуртожитку
- у готелі
- у готелі підвищеного комфорту

         Особистий підпис заявника                                                  __________________________
                                                                                                                                            


СУМИ ДО СПЛАТИ

ОСОБИСТА УЧАСТЬ
ЗАОЧНА УЧАСТЬ
ОРГВНЕСОК:

            
200грн.


150 грн.

ТЕЗИ:Додатковий екземпляр тез для всіх учасників
Кількість сторінок х 20грн.= ____


Кількість сторінок х 30 грн.= ____
Кількість сторінок х 20 грн.= _____


Кількість сторінок х30 грн.=_____


МОНОГРАФІЯ:
Додатковий екземпляр монографії:

Кількість сторінок х 25 грн.= _____


100 грн.


Кількість сторінок х 25 грн.= _____


100 грн.

ДИПЛОМ УЧАСНИКА:


25 грн.


25 грн.

УЧАСТЬ У ФУРШЕТІ:

250 грн.

КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА:
Екскурсія
Так
Ні

!!! Про вартість екскурсії та проживання буде повідомлено пізніше.         Варіанти участі слід відмітити V