13 березня 2013

Міжнародна наукова конференція з регіонального розвитку

Шановні колеги та колежанки! Студенти та аспіранти! Донецький державний університет управління запрошуює до участі в конференції: 

9 квітня 2013 р. Донецький державний університет управління проводить ІІ Міжнародну наукову конференцію "Регіональний розвиток -  основа розбудови української держави".

Я очолюю секцію: «Розвиток державного управління та місцевого самоврядування: стратегії, технології, інновації», на якій планується розглянути такі питання:
1.                Розвиток державного управління і місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції: регіональний аспект
2.                Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами
3.                Механізми соціалізації державної економічної політики.
4.                Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління
5.                Механізми державного регулювання підготовки управлінського персоналу в Україні
6.                Оптимізація кадрової політики та професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: проблеми і перспективи.
7.                Управління інноваційними процесами в регіоні.
8.                Держава в сучасних інфраструктурних проектах: регіональний аспект.
9.                Взаємодія держави і громадянського суспільства як чинник ефективного регіонального розвитку і соціальних комунікацій.
10.           Антикризові стратегії в регіональному та місцевому розвитку.
11.           Сучасна соціальна політика – шлях до нової якості соціального життя.
12.           Модернізація охорони здоровя в регіоні: фактори успіху і невдач.
До початку конференції буде видано збірник тез.
Запрошую Вас взяти участь у конференції, зокрема до 20 березня 2013 р. прислати тези  і написати свої побажання щодо приїзду і розміщення.
Вимоги до тез: обсяг – 2-3 стор., поля – 2 см, шрифт - 14, інтервал -1,5. У правому верхньому куті – назва секції, нижче – назва доповіді прописними літерами (по центру), нижче – прізвище, ініціали автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, через 1 інтервал – тези.
Крім збірника  тез планується видання збірника статей у фаховому збірнику з державного управління, вимоги – стандартні (Бюлетень ВАК № 1, 2003 р.).
Вартість публікації – 25 грн. за сторінку.
Тези можна прислати на e-mail: ngdidenko@mail.ru  dekanat_gu@dsum.edu.u з позначкою – на конференцію.