05 березня 2013

Конференція в КНУ Тараса Шевченка


Шановні колеги та колежанки (історики)!

Кафедра історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах конференції «Дні науки історичного факультету – 2013» планує видати збірник тез «Проблеми історії та історіографії України».
До участі запрошуються співробітники науково-дослідних установ, архівів та музеїв, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти. До 18 березня 2013 р. необхідно надіслати тези та анкету учасника на електронну адресу Kupchik_Oleg@ukr.net або j_latysh@ukr.net.
Вартість публікації складає 15 грн. за сторінку формату А4.
Робочі мови – українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг не повинен перевищувати 10 тис. друкованих знаків.
2. Шрифт Arial, кегль – 14; інтервал – 1.
3. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 1,5 см, праве – 1,65 см, ліве – 1,65 см.
4. Абзац – 1 см виставляється за допомогою меню «Вставка» – «Абзац» (не використовувати пробіли й Tab).
5. Малюнки, фото, таблиці та інші графічні зображення додаються окремим файлом у форматі jpg. За публікацію кожного графічного зображення додатково сплачується 30 грн.
6. Список джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 7 позицій) в абетковому порядку. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті. Одна позиція повинна вміщувати лише одне джерело. Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]).
7. Тези повинні містити: ім’я та прізвище автора, місце роботи (навчання), посаду, назву доповіді.
8. Анкета учасника додається окремим файлом.

Анкета учасника
(зразок)
ПІБ…………………………………………………………………………………..
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса……………….…………………………………………………..
Посада……………………………………………………………………………….
Науковий ступінь…………………………………………..……………………….
Вчене звання………………………………………………………………….….…
Курс (рік навчання)……………..………………………………………………….
Науковий керівник (для студентів та аспірантів)………………………………..
Тема ………..……………………………………………………………………….
Домашня адреса, індекс……………………………………………………………
Контактний телефон………………………………………………………………..
Електронна адреса………………………………………………………………….