25 березня 2013

Сталий розвиток за участі місцевих громад - конкурс для студентівПроект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" оголошує ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт з напряму "Сталий розвиток за участі місцевих громад". 

До участі в конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів – партнерів Проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". Наукові роботи мають ґрунтуватись на результатах самостійного дослідження одного з аспектів розвитку громад в Україні. Орієнтовні напрямки/теми досліджень можна переглянути тут.

Вимоги до конкурсних робіт:

Робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків.

У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи.
В основній частині стисло подається аналіз результатів дослідження.

У висновках коротко формулюються основні результати роботи, її наукова новизна, можливість практичного впровадження.

Звертаємо увагу на те, що робота повинна містити наукову складову; наприклад, якщо ви надсилаєте на конкурс проект розвитку громади, він має містити наукове обґрунтування. Робота має супроводжуватися списком використаних джерел з обов’язковими посиланнями в тексті роботи.

Приймаються до розгляду роботи обсягом до 20 сторінок А4, набраних у редакторі Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman. Розмір – 14. Міжрядковий інтервал -1,5.

Конкурсна робота (написана українською мовою) та заповнена анкета учасника конкурсу надсилається ВИКЛЮЧНО в електронній версії (текстовий редактор MS Word або PDF) на адресу: tetyana.diyeva@undp.org.ua.

Анкету учасника можна завантажити тут

Останній термін подання конкурсних робіт – 12 травня 2013 року (включно).

Більш детальна інформація тут: cps-dn-ua.blogspot.com.